Estudi de Pintura 9d9

C/ Miquel Boera 8, baixos (davant del Centre Civic de la Barceloneta)
08003 Barcelona

E-mail: mpinyolp@gmail.commontsemm@gmail.com